Sunday, 4 November 2012

Tenaga Elektrik

SAINS TAHUN 5(TENAGA ELEKTRIK )
   LITAR  BERSIRI  DAN  LITAR  SELARI

     LITAR ELEKTRIK MENGANDUNGI :
  
          
           1.  SEL KERING    
 (SEBAGAI SUMBER TENAGA
  ELEKTRIK   DALAM LITAR)        2.  MENTOL     
       (MENGENALPASTI LITAR
        LENGKAP ATAU TIDAK)


      
         3.  WAYAR    
             
      (MEMBOLEHKAN TENAGA
       ELEKTRIK MENGALIR )

       
        4.  SUIS     

       UNTUK MENYAMBUNG DAN     
       MEMUTUSKAN LITAR.                  
                        LITAR BERSIRI                                                        LITAR SELARI


PERBEZAAN LITAR BERSIRI DENGAN LITAR SELARI

  LITAR BERSIRI                                     LITAR SELARI
-APABILA SATU MENTOL                   -APABILA SATU MENTOL TERBAKAR,
 TERBAKAR,LITAR                                LITAR MASIH LENGKAP BAGI MENTOL
 AKAN TERPUTUS .                                 YANG LAIN AKAN TERUS MENYALA.
-KEDUA-DUA MENTOL                        -SETIAP MENTOL MEMPUNYAI
 AKAN MENYALA MALAP                    HUBUNGAN TERUS DENGAN SEL
 DENGAN KEMALAPAN                        KERING .KEDUA-DUA MENTOL
 YANG SAMA.                                           SAMA TERANG.
                             


·       Jika kesilapan mengendalikan alatan elektrik boleh menyebabkan kebakaran ,alatan elektrik rosak,kehilangan nyawa.
·       Langkah –langkah keselamatan
-Jangan menyentuh suis ketika tangan basah.
-Jangan menghubungkan banyak alatan elektrik   
 kepada satu soker.
-Jangan membaiki peralatan elektrik sekiranya  
 tiada kemahirannya.
-Jangan guna alatan elektrik yang telah rosak  
 wayar.
-Guna bahan penebar semasa mengendalikan mangsa kejutan elektrik .Bahan tersebut adalah seperti:getah ,kayu,plastik.

2 comments: